7) Gezond voedsel

Jarenlang werd het grootste deel van ons voedsel regionaal geteeld en verkocht door kleine, regionale en zelfstandige winkeliers. Je deed je boodschappen bij de bakker, de slager, de groenteman en de kruidenier. Zuivel werd aan huis gebracht door de melkboer.

De grote supermarkten zoals we die nu kennen, bestaan nog niet zo heel lang. In 1955 werd de
eerste supermarkt geopend in Nederland. Dit was een enorm succes en het aantal supermarkten groeide snel. Er ontstonden supermarktketens en het regionaal inkopen veranderde in nationaal inkopen en later in internationaal inkopen. Het spreekt voor zich dat dat kleine, regionale, zelfstandige ondernemers hier niet mee konden concurreren. Met het verdwijnen van de kleine winkels, verdween ook het geld ook sneller uit de regio. Het werd immers niet meer besteed binnen de regio, maar ging rechtstreeks in de portemonnee van de grote ketens.

Economisch gezien ging het steeds beter in Nederland en het consumptiegedrag ging omhoog. Om aan de vraag te kunnen voldoen, werd er gebruik gemaakt van groeimiddelen (kunstmest / hormonen e.d.). Daarnaast werd voedsel werd fabrieksmatig bewerkt en van allerlei synthetische toevoegingen voorzien. Er werd veel aandacht besteed aan de kwantiteit, maar er was weinig aandacht voor de kwaliteit van ons voedsel.

Nu, in 2022, weten we inmiddels beter. De voedingswaarde van ons voedsel is drastisch verlaagd door onze manier telen en bewerken en zelfs in sommige gevallen ziekmakend geworden. Terwijl we juist eten om gezond te blijven! Gelukkig zijn er steeds meer mensen die het anders willen.

Wat willen wij bij Ons Vechtdal?

Regionaal

Wij vinden het belangrijk dat ons voedsel zo min mogelijk kilometers aflegt voor het op ons bordje ligt, ofwel; regionaal geteeld. Dit kan natuurlijk niet met alles, maar elke aardappel telt. Door zelf steeds meer regionaal te kopen, wordt deze markt vanzelf weer groter en komt er steeds meer aanbod. Dus ga naar de streekwinkels, haal je melk bij de boer en kijk in je omgeving welk aanbod er al is!

Bewaren en bewerken

Als je onbewerkt voedsel koopt, loop je tegen houdbaarheid aan. Dit zijn we niet meer gewend met producten uit de supermarkt. Die zijn immers zo bewerkt, dat je ze gerust een hele tijd kunt bewaren. Daarom verdiepen we ons in wecken, fermenteren, zelf moestuinieren en koken en bakken. We delen kennis met elkaar en organiseren bijeenkomsten om nog meer kennis te vergaren. Soms gaan we gezellig samen aan de slag om de oude kennis van vroeger weer nieuw leven in te blazen.

Meerjarige teelt voor gezondere voeding

Verder verdiepen ons in meerjarige teelt en voedselbossen. Daar waar eenjarige teelt de grond uitput, verreikt meerjarige teelt de bodem. Reden genoeg dus om dit verder te onderzoeken. We denken groot, maar beginnen klein! In je eigen tuin, hoe klein ook, kun je al de eerste stappen zetten. Gezamenlijk maken we plannen over hoe we het groter kunnen aanpakken.


Verder houden we ons vanuit dit domein bezig met verdere planvorming voor de toekomst. Je kunt hierbij denken aan ruilen met andere regio’s, lokale voedseldepots, transparantie over voedsel(veiligheid), natuurlijk produceren, etc